logo
Il Portale turistico del Comune di Gorizia

 

link versione italianalink versione slovenalink versione friulanalink versione ingleseicona webcam
link alla homelink a contattilink alla mail
link alla storialink ad eventilink alle newslink ai percorsi a temalink alla ricettività link a prodotti tipicilink a links
Home > Zgodovina

Zgodovina

Mesto leži v dolini ob vznožju predgorja Julijskih Alp. Odpira se proti vzhodu, kjer se združi s Furlansko nižino; obrobljajo ga vzpetine Sabotin, Sveta Gora in Škabrijel, Kalvarija in Oslavje, Mark in Kras…
imena, ki obujajo spomin na krvave bitke prve svetovne vojne, po katerih se je Gorica leta 1918 ponovno pridružila Italiji.
Gorico je zgodovinsko zaznamovala druga svetovna vojna, ki je z razdelitvijo mestnega naselja na dva dela njen obseg skrčila na 41 km2. Danes je mesto naravno središÄe novih geopolitičnih sistemov, ki se ozirajo proti državam na vzhodu, drugim kulturam in novim trgom. Gorica je sicer mesto, kjer so vedno sobivale številne skupnosti. Le-te so pustile opazne sledi v umetnosti, arhitekturi, književnosti in glasbi. Kot svetovljansko mesto je bila Gorica stoletja stičišÄe italijanske, slovanske in nemške kulture.
 

SIMBOL MESTA.

Čudovit grad stoji znotraj obzidja starega grajskega naselja, ki je v srednjeveških virih omenjeno kot gornje mesto, kjer so se vršili administrativni in pravni posli grofije. Podoba gradu, kot ga lahko vidimo danes, je v teku svoje dolge zgodovine doživela številne spremembe: med prvo svetovno vojno je bil grad skoraj v celoti porušen, obnovili so ga v tridesetih letih prejšnjega stoletja s pomočjo starih listin in srednjeveških arhitekturnih elementov. Tako so poslopju povrnili peterokotni tloris in prvotno obliko iz 16. stoletja.
Osrčje gradu predstavlja dvorišÄe družine Lanzi, kjer so še vedno opazni temelji visokega osrednjega stolpa, ki so ga v 16. stoletju porušili, saj je bil lahka tarča topniških napadov.

 

Gorica je uradno prvič omenjena 28. aprila 1001 v darilni listini, s katero je cesar Oton III. podelil grad Solkan (Siliganum) in "polovico vasi, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica" (se pravi gorska) oglejskemu patriarhu, polovico pa furlanskemu grofu Guarientu iz rodbine Eppenstein.

Več -->

 

Za precejšnjo in strateško Leonardovo dedišÄino je izbruhnil spor evropskih razsežnosti med Beneško republiko in Habsburžani. Iz starih listin izhaja, da si je cesar Maksimilijan takoj prisvojil Gorico in njena ozemlja.

Več -->


V 20. stoletju je duhovna bolečina pred in po prvi svetovni vojni, ob koncu katere se je mestu izpolnila skoraj stoletna težnja, da bi postalo v vseh pogledih italijansko, pustila zlasti na likovni umetnosti prav poseben pečat.

Več -->

 
P T S Č P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
banner sistemazioni

 


Realizzazione del Sito: Servizio attività economiche e sviluppo turistico.
e-mail: turismo@comune.gorizia.it